• Slideshow01

  • Naboen

    Noen naboer har en usvikelig tro på seg selv og sin rett. De forteller alle hvor skapet, trær og busker skal stå - og grenser må gå.

    Da er det en fordel å kjenne sine egne rettigheter, samt naboens begrensninger.

    Dette gjelder også om du har kommunen eller staten som nabo.

  • Arbeidsliv

    Når det nærmer seg en konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker(e) er det lurt å søke profesjonell hjelp for å få saken raskt ut av verden på en best mulig måte.

    Loven er nøye på at alt skal foregå på korrekt vis, og begge parter bør gjøre sitt for å finne frem til en tilfredsstillende løsning utenfor rettssalen.

  • Avtaler

    Avtaler og kontrakter signerer du på vegne av deg selv eller din organisasjon. Vær trygg på innhold og konsekvens før du undertegner.

    Avtalerett har fokus på reglene om gyldighet / ugyldighet av inngåtte avtaler, og tolkning av uklarheter.

    Kanskje rydde i eksisterende avtaler?

  • Familien

    Det er mye alvor i skilsmisse, deling av formue, barnebidrag, foreldreansvar m.m..

    Foreldrene må kjenne sine rettigheter; men også sine plikter for å holde konfliktnivået lavt - for barnas beste.

    "Arv" trigger også mange bitre familiefeider. Bruk en jurist som rådgiver - for familiefredens skyld.

  • Kjøp&Salg

    Her er alt innenfor kjøp og salg. Når du som forbruker kjøper noe fra en næringsvirksomhet, har du Lov om forbrukerkjøp i ryggen. Resten av området dreier seg hovedsaklig om kjøpsrett.

    Clerks kjenner dine rettigheter og plikter når den avtalte vare eller tjeneste ikke leveres med riktig innhold, eller kjøper/selger kan ha opptrådd uryddig.

  • Bedrift

    Clerks AS hjelper private og offentlige virksomheter med spørsmål knyttet til skatt, mva, kontrakter, avtaler, ansatte, arbeidsmiljø, selskapsrett m.m.

    Oppretter dere en bedriftsavtale med oss, så er det bare å ringe når noe dukker opp. Å snakke med en jurist du kjenner fra før er trygt. Prisen er den samme.

billigste advokat billig jurist juridisk