Clerks ønsker å vise frem fordeler og ulemper du har som innbygger i rettstaten Norge.

Juni 2017
-
la vi de høye timeprisene til advokatstanden under lupen, og det var lite lystig lesing. (Se oppslagene nederst på siden)

August/september 2017
-
gikk Clerks gjennom halvtårstallene til noen av konfliktrådene på region/fylkesnivå, og ble positivt overrasket over det gode tilbudet som finnes. Ut fra antall økning i saker konfliktrådene behandler, så tolkes dette som at nordmenn er blitt oppmerksomme på dette gode alternativet til konfliktløsning - som også er helt gratis. 


Tidens Krav i Molde (klikk på linkene under bildet):

Den jnaboen

https://www.tk.no/nyheter/nordmore/romsdal/den-j-naboen/s/5-51-346591

Flere oppslag:

http://www.regionavisa.no/aktuelt/naering/kokar-pa-sunnmore/

https://www.ha-halden.no/nyheter/konfliktrad/ostfold/kraftig-konfliktokning-i-ostfold-og-follo/s/5-59-853364

https://www.f-b.no/nyheter/konfliktrad/ostfold/kraftig-konfliktokning-i-ostfold-og-follo/s/5-59-853364

https://www.sa.no/mobbing/vold/kriminalitet/kraftig-konfliktokning-i-ostfold-og-follo/s/5-46-390649

https://www.r-a.no/nyheter/konfliktrad/ostfold/kraftig-konfliktokning-i-ostfold-og-follo/s/5-59-853364

http://www.itromso.no/nyheter/2017/08/30/N%C3%A5-krangler-vi-mer-med-naboen-enn-noen-gang-15228580.ece

http://www.rbnett.no/nyheter/2017/08/30/Konfliktene-i-Nordm%C3%B8re-og-Romsdal-%C3%B8ker-15228144.ece.

http://nearadio.no/nyheter/konfliktokning-i-trondelag/19.17442

http://www.vikebladet.no/nyhende/2017/08/30/Auke-i-konfliktsaker-p%C3%A5-Sunnm%C3%B8re-15227800.ece

https://www.dt.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

https://www.rha.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

https://www.bygdeposten.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

https://www.lierposten.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

https://www.laagendalsposten.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

https://www.sandeavis.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

https://www.svelviksposten.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

https://www.eikerbladet.no/nyheter/buskerud/politikk-og-samfunn/flere-krangler-havner-i-konfliktradet/s/5-57-713050

http://www.eikernytt.no/nyhet.cfm?nyhetid=20583

Clerks: Advokater i Norge er altfor dyre:

http://www.fjt.no/nyheter/2017/04/19/Mener-fylket-har-for-dyre-advokater-14609470.ece

https://www.pressreader.com/norway/altaposten/20170419/281595240435755

http://www.eikernytt.no/nyhet.cfm?nyhetid=17154

http://radio3.no/2017/04/nordlendingene-har-for-dyre-advokater/

http://www.radionordkapp.no/nyheter/2784/finnmarkingene-har-altfor-dyre-advokater/

Porsgrunns Dagblad (men på Pluss-abonnement)
https://www.pd.no/lokale-nyheter/porsgrunn/bamble/advokaters-timepris-er-i-snitt-1667-kroner/s/5-40-150750

https://fagpressenytt.no/artikkel/knaller-til-mot-dyre-advokat-priser

Advokatforeningen svarer på kritikken fra Clerks:

https://www.advokatforeningen.no/merete-smiths-blogg1/er-advokatbistand-for-dyrt/